DE TIRANNIE VAN EXPERTS


DE TIRANNIE VAN EXPERTS

SCHIJNOPLOSSINGEN BIJ MISSTANDEN IN DE (SEMI-) PUBLIEKE SECTOR

Organisaties in de (semi-)  publieke sector, dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij kennen de laatste decades echter een stroom van missers, affaires en fraudes. Daardoor hebben zij medewerkers, die van zichzelf en hun organisatie vervreemden, ziek worden tot en met burn-outs. Gevolg klanten, burgers en studenten die daar de dupe van worden. De top blijft ‘experts’ inhuren – vaak vanwege hun eigen onmacht – die de vervreemding alleen maar groter maken. Experts die al decennia komen met dezelfde ‘trucendoos’, modellenkoffer, en zo fundamentele problemen helpen camoufleren.
Daarmee blijft de (semi-)publieke sector in een negatieve spiraal. Kafkaiaanse taferelen en misstanden blijven zich herhalen. Experts blijven maar bouwen aan die toren van Babel. Bekend is dat die hoogmoed uiteindelijk wordt gestraft.
In dit boek sparen de auteurs zichzelf niet als ze in het bijzonder ook verander-experts onder de loupe nemen. In het tweede deel van het boek geven ze een hoopvolle route aan waarmee die negatieve spiraal kan worden doorbroken.

Bestel nu (€ 12,50)
Bestel e-book (€ 9,75)